hero
hero
hero

Food Destination

interior design

ศูนย์อาหารรูปแบบใหม่ 

ภายใต้ Concept "Muan Market " ( ม่วน มาร์เก็ต )

สัมผัสวิถีชีวิตเมืองอีสาน ผ่านรูปทรง ลวดลาย

ผ้าทอพื้นเมือง หัตถกรรมพื้นบ้าน

และสามล้อเครื่องสกายแลป

 

 

LOCATION: CentralPlaza Udonthani
YEAR: 2020
AREA: 2,967 m²
PHOTO:
404: Not Found